Jezik

KPS

KOMUNISTIČKA PARTIJA SRBIJE

Komunistička Partija Srbije,  preregistrovana u Komunistički Pokret Srbije, nastavlja da deluje kao frakcija unutar samog pokreta. Suštinski i ideološki nepromenjena, i dalje je marksističko - lenjinistička organizacija koja okuplja iskrene komuniste.

KPS je dobrovoljna politička organizacija svih građana Srbije koji prihvataju program i načela KPS - a . Ideja komunizma bazirana je na humanom, civilizovanom i naprednom društvu. Glavni cilj KPS-a je izgradnja integralnog komunističkog društva koje će predstavljati istinsko ostvarenje socijalne pravde, slobode i slobodoumlja, gde će svima biti zagarantovani obrazovanje, posao, zdravstveno, socijalno i penziono osiguranje, lična i imovinska sigurnost kao i pravo da građani biraju i da budu izabrani na svim nivoima vlasti i odlučivanja ...

Srbija se danas nalazi pred istorijskim izazovom nalaženja svog državnog, socijalnog i duhovnog identiteta. Država je suočena sa izazovom gubitka dela suvrene teritorije, nema garantovano definisane granice prema susedima, nije čvršće integrisana ni u jednu širu regionalnu ili kontinentalnu celinu, ekonomskog, vojnog ili političkog karaktera. Takva situacija odlučno opredeljuje i njen minoran uticaj na međunarodnom planu. Srbija bukvalno pluta, kao i ogroman deo njenog stanovništva, koji je izgubio kompas sopstvenog usmerenja. Na političkoj sceni nema snage, sem Komunističke partije Srbije - KPS, koja je u stanju da odredi pravac i izabere smer novog društvenog okupljanja i kretanja...

Komunistička partija Srbije - KPS  je spremna da pred narodom i državom preuzme odgovornost vođenja i upravljanja zemljom u njenom najkritičnijem trenutku. Oslonce predstavljaju narod i svest o istorijskoj misiji, koja ju je vodila kao i 1941. godine, da se uhvati u koštac sa najgorim neprijateljima njenog opstanka. To su domaći protagonisti stranih interesa u svim sferama javnog života, nekritički primenjena strana rešenja na domaće prilike i poguban duhovni i moralni uticaj koji strani faktor ima na svakodnevni život. Preispitivanje privrednog i političkog modela se svakako nalaze u prvom planu delovanja KPS - a. Jasan uvid u ono sa čime su suočeni narod i cela zemlja biće nesalomiv putokaz u svakodnevnoj borbi za reafirmaciju nezavisnosti, suverenosti i državnog integriteta kao i blagostanja naroda...